Na een tussenpauze van twee dagen gaat de volgende trektelling door op

maandag 23 oktober 2017 vanaf 8.30 u