Wegens voorspelling van regen gaat de telling van dinsdag NIET door.
De volgende trektelling is , zonder tegenbericht , gepland op

woensdag 25 oktober vanaf 8.30 u

Bruine kiekendief juv., trektelling 23 okt.2017 .foto Maarten Mortier