Gezocht :

stemgerechtigd lid voor ARDEA op algemene vergadering Natuurpunt.
of vervangend stemgerechtigd lid *

2
keer per jaar komen de afdelingen, werkgroepen, beheerteams en de leden van de
Raad van Bestuur samen op de Algemene Vergadering van Natuurpunt. Jouw
werkgroep heeft recht op één stemgerechtigd
lid
dat ARDEA vertegenwoordigt in de deelvergadering van Natuurpunt
Studie vzw.

De stemgerechtigde leden worden gemandateerd voor één jaar, vanaf begin
maart 2018 tem eind februari van het volgende jaar 2019. De Algemene
Vergadering zal doorgaan op:

· zaterdag 21 april 2018 te Gent – Operagebouw,
Schouwburgstraat 3

· zaterdag 1 december 2018 te Gent – Virginie
Lovelinggebouw, Koninging Maria Hendrikaplein 70

De stemgerechtigde leden ontvangen
een persoonlijke digitale uitnodiging voor de Algemene
Vergadering van Natuurpunt Studie vzw. Bij de uitnodiging
zit een volmachtformulier. Indien
je niet aanwezig kan zijn op de
Algemene Vergadering, kan je door middel van dat formulier
ook volmacht geven aan een andere
actieve vrijwilliger binnen de
werkgroep.

*Vervangend stemgerechtigd lid : als Luc Van Schoor de dag van de AV belet is.
Iedere ARDEA medewerker-ster kan ook ,zonder stemrecht ,de AV bijwonen.