De volgende trektelling gaat door op :

Zaterdag 14 april , vanaf 7.30u

Na enkele mooie trekwaarnemingen van o.a. purperreiger, rode wouwen,kraanvogels , beflijster en appelvinken is het nu misschien uitkijken naar visarend ??

info Luc 0494/33 63 09
Purperrreiger ,8 april ’18 , trektelpost Hobokense polder , Maarten Mortier