Terugblik op een gevarieerd en boeiend ARDEA weekend

Blauwe reiger in de kolonie Schoonselhof. foto Danielle Van Nieuwenhuyse

Maandagavond kreeg ik een telefoontje van
een enthousiaste mevr. Laureys.
Ze was me oprecht dankbaar omdat ze ,
ondanks de beperking van het aantal deelnemers , toch nog de kans kreeg om de
reigers van het Schoonselhof te kunnen
gadeslaan vanop het nieuwe wandelpad. Ze was ook opgetogen over de wijze waarop
Joris haar wist te boeien met zijn informatie over de Blauwe reigers en
dat ze er bovenop nog blauw ‘geschilderde’ eierschalen van deze indrukwekkende
vogels mee kreeg om ze aan haar kleinkinderen te tonen.

Dit deugdoend telefoontje sloot een weekend
af waarbij onze vogelwerkgroep een gevarieerd palet van haar activiteiten tentoon
spreidde :

– terwijl de
eerste tekenen van een mogelijk broedgeval van Slechtvalk op de toren van de
Christus Koning kerk van het Kiel zichtbaar waren braken 3 jonge valkjes uit
het ei op de schouw van Agfa-Gevaert.

– in Fort 7 ontdekten
we een kerkuil op de nestplaats die de hoop op een eerste broedpoging van deze prachtige maar bedreigde vogel leven inblaast.

– in het Uilenbos
te Hove ,een nieuw en waardevol bosreservaat van Natuurpunt , hingen vier ARDEA-medewerkers
vrijdagnamiddag 13 zelfgetimmerde nestkasten
voor gekraagde roodstaart , bonte- en grauwe vliegenvanger op. We
zullen deze lente een oogje in het zeil houden in afwachting van de
eerste bewoners.

– op zaterdagmorgen
liepen vier aandachtige waarnemers een nieuw rondje selectief broedvogelonderzoek
in het Schoonselhof waarbij o.a kleine bonte specht langdurig in beeld kwam. En in datzelfde Schoonselhof waren gedurende de
namiddagexcursie zes onderzoekers en een enthousiaste toeschouwster present op de
vijfde achtereenvolgende broedvogeltelling van de Blauwe reigers in hun
kolonie , hoog in de kruinen van de dennen. Die speurtocht langs genummerde nestbomen leverde ,zoals vorig jaar ,een 47 tal broedkoppels op .

zondagmorgen ,tijdens
de vijfde trektelling van deze
prille lente, kregen vier waarnemers langs onze vaste telpost Hobokense polder, o.a. de eerste dwergmeeuwen , enkele
visdiefjes ,een appelvink en een….zeehond in het vizier.

– ondertussen
kregen we vanuit het hoofdkwartier van Natuurpunt Studie de vraag of ARDEA naast het Schoonselhof
ook de gebieden Fort 8 en Park Sorgvliedt in Hoboken wil monitoren op
broedvogels. Op deze vraag werd reeds positief gereageerd door vier kandidaat
waarnemers.

Van een geslaagd ARDEA weekend
gesproken !
Onze
vogelwerkgroep vertoond ondanks haar
druk programma nog geen lentemoeheid.

Waar wacht
je op om kennis te maken met onze vogelwerkgroep ?
Er is plaats voor iedereen die vogels een warm hart toedraagt.
Daarom graag tot ziens op één of meerdere ARDEA activiteiten, het hele jaar door in
onze regio. Maar ook op vogelexcursies verder in Vlaanderen ,Wallonie,
Nederland ,tot zelfs tot in het zuiderse Andalusië voor een weekje vogeltrek van de bovenste plank…
Meer moet dat
niet zijn ,want het moet nog plezant blijven !