INFO-AVOND
ZWALUWEN

ZATERDAG 28 APRIL 2018 – 19.30 u

foto Luc Van Schoor

Het is met de zwaluwen, geweldige
natuurlijke insectenverdelgers, de
laatste jaren erg slecht gesteld. Boerenzwaluwen: ca 80 à 90 % van de populatie
is verdwenen. Ook met de huiszwaluwen gaat het alarmerend slecht. Deze soorten
zijn zo goed als (maar nog niet helemaal) verdwenen in onze regio. De laatste boerenzwaluwen
worden sinds 2016 jaarlijks door ARDEA gemonitord, en ook in 2018 kan u hier
bij helpen (zie 3 juni).

Gelukkig is er nog de gierzwaluw! Die geweldige luchtacrobaat voelt zich
prima thuis in het stedelijk gebied en komt bij ons nog vrij algemeen voor.
Maar ook voor deze soort dreigt gevaar: het verdwijnen van geschikte
nestplaatsen in spleten van oude gebouwen, bijvoorbeeld. Het aantal
gierzwaluwen slinkt daardoor. Daar kan gelukkig, met de juiste aanpak, iets aan
worden gedaan. Nestkasten hangen. Zwaluwvriendelijk bouwen. Om dat goed en
doeltreffend te doen, is onderzoek nodig naar het voorkomen van de gierzwaluwen
kolonies in de stad, naar de ophang-mogelijkheden, naar het gebruik ervan etc.
In Antwerpen stad is vorig jaar al een pilootproject opgezet, en ook in onze
regio begon ARDEA met het tellen en in kaart brengen van de gierzwaluwen. Maar
we zijn er nog lang niet! Meer telgegevens zijn nodig om onze kaart te kunnen
vervolledigen. Wie doet mee? Resultaten van dit onderzoek zullen bepalend zijn
voor een gepast nestkasten-project.

Op deze zwaluwen-info-avond belichten we alle in ons land voorkomende
zwaluwsoorten en gierzwaluwen. Herkenning, voorkomen, broedgedrag,
bedreigingen. We focussen verder op gierzwaluw-beschermingsacties. We kijken
naar inspirerende projecten uit Brussel en Nederland. We nemen de kaart er bij
en markeren waar de ‘kennisgaten’ zitten. Indien mogelijk, maken we concrete
afspraken met geïnteresseerde gierzwaluw-tellers om de komende weken (mei en
juni) op specifieke plaatsen te observeren.

Iedereen die meer wil weten over zwaluwen en gierzwaluwen of
wil meewerken aan het verder onderzoek is van harte welkom. Ook andere
vogelaars kunnen hier hun zwaluwkennis delen met ons. Wie er niet kan bij zijn
maar wel gierzwaluwen-waarnemingen doet in onze regio (en broedplaatsen kent),
mag deze zeker ook doorgeven.

Praktisch: Plaats: lokaal De Ysvogel, Fort 7
Wilrijk

Aanvang: 19.30 uur (einde om 22.00 uur)

Leiding: Joris Van Reusel en Walter De Weger

Aanmelden op voorhand a.u.b. via mail naar
ardea@hobokensepolder.be