Bewolking ,nevel en NO wind zijn niet echt gunstig voor vogeltrek.
We wachten op betere tijden…

de volgende trektelling gaat door op vrijdag 19 okt. vanaf 8 u

kruisbekken over onze telpost op 17 okt. , foto Maarten Mortier