Zondag 27
januari 2019 – 7.45 u – dé wintertopper ! smiley

Bustocht naar Zeeland en
Zuid-Holland

Er zijn momenteel
nog enkele plaatsen vrij voor wie NU inschrijft !

gids : Luc Van Schoor – Vogelwerkgroep
ARDEA – 0494 33 63 09
leiding : Walter Van Spaendonk – 0479 98 57 77 – walter.van.spaendonk@skynet.be


Heeft de
droge warme zomer invloed gehad op het broedsucces van de ganzen en de zwanen
in het hoge noorden? We zoeken vandaag een antwoord op deze pertinente vraag.
Ook eenden en steltlopers worden onder de loep genomen.

Het strijdtoneel ligt op Schouwen-Duiveland en op Goeree-Overflakkee, in
principe met een accent op deze laatste. Vorig jaar was Schouwen-Duiveland aan
de beurt, alhoewel, toen maakten we een fantastische wandeling op De Kwade Hoek
met sneeuwgorzen, ijsgorzen en strandleeuweriken.
Een programma kunnen we nu nog niet voorleggen, dat hoeft ook niet. Januari
biedt ons (Luc en Walter) voldoende tijd om uit te zoeken waar de beste kansen
liggen voor het observeren van de wintervogels. Welke zeehonden zitten er aan
de Brouwersdam? Hoe evolueren de uitgesproken zeevogels als roodkeelduiker,
zwarte zee-eenden en ijseenden? De zeearend heeft zich stevig gevestigd in
Nederland, zal hij zich even laten zien? Slechtvalk, smelleken en
ruigpootbuizerd staan ook op het verlanglijstje.
Een aantal “busstops” worden afgewisseld met enkele wandelingen om onze
bloedsomloop wat te stimuleren.

Praktisch:
Inschrijven. Stort ONMIDDELLIJK € 18/persoon vóór 12 januari, voor studenten is
dat € 15/persoon. Jongeren met begeleiding onder 12 jaar kunnen gratis mee (wel
inschrijven). Gezinnen betalen nooit meer dan € 50. Gelieve het bedrag over te
schrijven op rekeningnummer BE02 9799
7675 4740
van Natuurpunt Zuidrand met vermelding van de namen van de
deelnemers en een telefoonnummer (liefst gsm).
Picknicken doen we in een café waar ook soep te verkrijgen is.

Vertrek om 7.45 u aan ’t Spant,
Boomsesteenweg
335, Wilrijk waar we
ook eindigen rond 19 u
Meebrengen: verrekijker, telescoop,
vogelgids, fototoestel, warme regenvrije kledij , laarzen noodzakelijk! picknick en enkele euro’s voor soep en/of
drank.

ijseenden