zondag 17 februari 2019 – ARDEA Beheerswerken Hobokense Polder

9 u Ingang
Hobokense Polder- Schroeilaan (Parking United Caps)
of 9u30
trektelpost HP op de Scheldedijk (via parking
einde Petroleumkaai of Scheldelei)

Handen uit de mouwen! Vogels onderzoeken en kijken levert
heel wat inzichten op, maar dat betekent pas iets als er ook effectief wat gedaan wordt voor
de natuur.
Om natuurgebieden vogelvriendelijk, divers en open te houden is het nodig om
regelmatig te snoeien, maaien, kappen en zagen in de vaak heel snel opschietende vegetatie.
Vandaag werken we mee aan de kap van wilgen en berken die rondom de plas Plevierenhoek tot
bosvorming leidt. Om vogels van meer open en nat gebied kansen te geven is het uitdunnen van de
bomen er noodzakelijk.
Gelegen naast de Trektelpost Hoboken Polder, op de Scheldedijk, kan
dit gebied (terug) een goede rustplaats voor overtrekkende watervogels worden.
De mensen van NP Hobokense Polder hebben zeer veel ervaring
met hands-on natuurbeheer en leiden deze activiteit met kennis van zaken en een warme
sfeer in goede én veilige banen. Een heerlijk ontspannende inspanning!

Breng bokes, werkhandschoenen en stevige schoenen mee. Einde
rond 16 uur.