De volgende trektelling op de Scheldedijk Hobokense polder gaat door op

maandag 15 april vanaf 7.00 u (min. tot 10 u)