Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Eerste ei bij Kielse slechtvalken

Slechtvalkproject Posted on 17 maart 2023 13:28:03

Vanmorgen was op onze nestcamera het eerste ei te zien van de slechtvalken van de CKK. De volgende controle zal pas volgende week woensdag plaatsvinden. Vermoedelijk liggen er dan 2 of 3 eieren. In spanning afwachten dus.Verslag spechten wandeling. ( De Weger Walter)

Vogelexcursies Posted on 13 maart 2023 17:54:15

Zaterdag 11 maart organiseerde ARDEA een Spechten wandeling in het Peerdsbos te Brasschaat. Het weer was mooi en zonnig en zeker gezien het tijdens de werkweek alle dagen regenachtig was. Bij aankomst om 8u30 vroor het nog een beetje . Maar dat kon de pret niet bederven voor de 34 koppige belangstellende . Het Peerdsbos heeft een grote variatie aan bosbiotopen zoals stukken dennen bos , Beuken en Eiken bos en drassige stukken met struweel, Berken en Wilgen. Dit maakte het een uitgelezen park om de mensen kennis te laten maken met de meest 5 bekende soorten spechten die in Vlaanderen broeden . Het is natuurlijk geen garantie dat we ze alle 5 zouden kunnen horen en zien.

We begonnen bij het drassige gedeelte juist achter de parking van de Melkerij, het ideale biotoop voor de Kleine bonte specht , niet groter dan een Mus, maar deze gaf zich niet present. Wel konden we verderop de Grote en de Middelste bonte specht horen . Dus struinden we via de vochtige bospaden verder op zoek naar deze 2 soorten. En deze lieten zich wel zien boven in de kruinen van het eikenbos. Gelukkig had ik als gids enkele mooie foto’s van de 5 soorten spechten bij, zodat we daar de verschillen van de Grote en Middelste bonte specht konden uitleggen en laten zien. Met deze informatie konden de aanwezigen dan de vogels life bewonderen en herkennen.    

Nu nog op zoek naar de grootste specht namelijk de Zwarte specht . Met zijn grote van 50 cm een imposante verschijning. Maar doordat de Zwarte specht een zeer groot territorium heeft kon er maar 1 koppel in het park zitten. De specht houd van oude Beuken en Eiken bossen. We gingen dus naar deze gedeelten in het park waar er veel van deze woudreuzen staan. Het was bij het laatste parkdeel dat we toch beloond werden met het zien en horen van de Zwarte specht. Eerst was het er een maar later kwam ook nummer 2 even langs. Het was maar een zeer korte acte de préséance van deze spechten maar toch duidelijk te zien. Dit waren al 3 soorten. De Groene specht liet zich toch ook verschillende keren horen vanuit de richting van de Melkerij waar er een paar weilandjes zijn. Het was al 11 uur voorbij en we moesten er toch terug naar toe. Kwam goed uit en we konden zo ook nog eens passeren aan het drassige gedeelte van het park. Daar aangekomen liet uiteindelijk de Kleine bonte specht van zich horen. En in een flits vloog hij even voorbij. Wat jammer dat deze niet even de moeite deed om te poseren. Dit deed wel de Middelste bonte specht en van dichtbij.

Terug aan de Melkerij aangekomen konden we de Groene specht niet waarnemen . Waarschijnlijk werd deze al verstoord door het talrijke publiek dat daar tegen de middag iets kwam nuttigen en de spelende kinderen in de tuin.

Buiten de spechten konden we ook mooie waarnemingen doen van Kuifmees, Gaaien , Sperwer, Buizerd, Boomkruiper en Boomklevers. Deze laatste konden we in het ganse park waarnemen en zijn baltsgezang aanhoren. In het drassige deel ontwaarde we ook nog een koppel Mandarijn eenden voor deze soort ook een geschikt broedbiotoop. Ook de Sijzen waren daar talrijk aanwezig op de Elzen struiken. En twee Blauwe reigers waren daar in het vochtige deel aan het foerageren. En wat niet kon ontbreken in het park waren de Halsbandparkieten die lege Spechten nesten aan het innemen waren om te broeden.

Al bij al was het voor iedereen een prettig en leerzaam uitstapje tijdens een eerste prille zonnige lentedag.Oproep voor broedvogelinventarisatie

Ardea algemeen Posted on 7 maart 2023 19:31:11


We starten terug met een broedvogelkartering in de Hobokense Polder.
Het is ondertussen al weer 4 jaren geleden dat we nog eens een broedvogelinventarisatie in de Hobokense Polder hebben uitgevoerd. Hoog tijd voor een herhaling.
Heb je interesse om mee te helpen, laat het dan weten aan Ardea via ardea@hobokensepolder.be
Om de kartering tot een goed einde te brengen moeten we minstens 6 vroeg ochtend bezoeken uitvoeren tussen 1 april en 15 juli en minstens 1 avondbezoek. Het mogen er natuurlijk meer zijn. Bij een vroeg ochtendronde moet het volledige gebied bezocht worden (170 ha) tussen (een half uur voor) zonsopgang en 4 uren erna. Een avondronde begint 1.5 uur voor zonsondergang en loopt tot 1.5 uur erna, maar kan doorlopen in een nachtbezoek. We kunnen het hele gebied enkel onderzoeken als we ons voor elk bezoek kunnen opdelen in twee of drie groepjes die elk een deelgebied beslaan. In elke groep zit best een gebiedskenner en een ervaring vogelkijker (met kennis van vogelzang). Minder ervaren vogelkijkers zijn ook welkom, zij kunnen veel bijleren. De groep is best niet groter dan drie. Voor de minder mobiele medemens denk ik dat bepaalde delen van de Hobokense Polder ook met de fiets onderzocht kunnen worden (je zal mogelijk wel wat poetswerk hebben).
Eens we weten wie wil meewerken zal er een agenda opgesteld worden die we dan proberen te vullen met deelnemers.


Groeten Wim MertensGraffiti-Oehoes gespot

Varia Posted on 2 maart 2023 17:32:57

In het centrum van Wilrijk zijn 2 prachtige graffiti-kunstwerken aangebracht door CECKO. Deze graffiti kunstenaar is gespecialiseerd in dieren en mocht van het district deze 2 prachtexemplaren aanbrengen aan sporthal Uilenspiegel.

Wie ook zo’n kunstwerk wil kan hem contacteren op

https://www.facebook.com/cecko.graff/Parende slechtvalken bij Umicore

Slechtvalkproject Posted on 28 februari 2023 00:53:30

Ook de slechtvalken van Umicore voelen de lentekriebels. Er werd gepaard bovenop de grote schouw. het lijkt hetzelfde koppel als vorig jaar.

Eerder werd er ook een 2kj vrouwtjes slechtvalk verjaagd. De voorbije dagen zag er ik dit ook gebeuren aan de CKK en aan het Loodswezen.Parende Slechtvalken op de CKK

Slechtvalkproject Posted on 14 februari 2023 15:08:02

Vanmorgen kon ik de eerste paring van het nieuwe broedseizoen vaststellen op de Christus Koning kerk. Na 10 seconden was het weeral voorbij. Sinds midden vorig jaar is er weer aan ander vrouwtje dat dit territorium bezet het is dus afwachten hoe zij het ervan zal afbrengen in haar eerste broedseizoen.12/2/2023 Ganzen & zwanen in de Noorderkempen

Agenda, Vogelexcursies Posted on 7 februari 2023 19:19:47

Deze ochtend gaan we op zoek naar ganzen en andere wintergasten in de Noorderkempen. De aantallen zijn dan misschien niet zo groot als in de kustpolders of het Meetjesland, maar ook in onze eigen provincie kunnen er mooie groepen pleisteren. Het gaat daarbij voornamelijk om Kol- en Toendrarietganzen, maar zoals overal kunnen er altijd wel andere soorten opduiken in zulke groepen. Tevens hebben we in de Noorderkempen (regio Brecht, Sint-Lenaarts, Hoogstraten,…) ook een goede kans op enkele Kleine- en zelfs Wilde zwanen.

Daarnaast zijn ook andere wintergasten te vinden in deze contreien, als daar zijn Blauwe kiekendief of (soms erg grote) groepen pleisterende vinkachtigen (o.a. Kepen). We proberen dus vandaag op enkele locaties deze soorten te vinden, met eventueel aanvullend een bezoekje aan één van de waterpartijen in de regio voor wat watervogels.

Inschrijven via ardea@hobokensepolder.be (met vermelding van welke activiteit, uw naam, aantal personen, gsm nummer en emailadres)

Afspraak: start om 8.30 u. op parking aan ‘t Spant op de Boomsesteenweg, Wilrijk; einde rond 12.30 u. ter plaatse. Kostendelend vervoerMeebrengen: verrekijker, telescoop, kledij volgens het weerbericht.

Gids en leiding: Wim Roelant – roelantwim@gmail.com – 0477/34 07 21

Kolgans © Niels Schild


Update slechtvalken CKK

Slechtvalkproject Posted on 6 januari 2023 19:40:17

Een nieuw jaar en dus een nieuwe start van het broedseizoen voor onze slechtvalken. Zoals op onderstaand filmpje te zien is blijft ons koppel hun band bevestigen door te baltsen in de nestkast. Naarmate de dagen lengen zal dit meer en meer gebeuren. In Februari zal er waarschijnlijk al gepaard worden en dan is het wachten op eieren.

Tijdens de voorbije maanden werden er buiten prooiresten van voornamelijk duiven ook nog zanglijster, merel, houtsnip, halsbandparkiet en appelvink gevonden.

Baltsende slechtvalken op de CKKVerslag telling slaapplaats Halsbandparkieten

Halsbandparkieten Posted on 14 november 2022 20:23:05

Ieder voorjaar en najaar organiseert ARDEA een telling van de slaapplaats van de Halsbandparkieten

Op 12 november was het tijd voor de najaar telling van dit jaar van de parkieten slaapplaats op het Kiel

De laatste 3 jaar is de slaapplaats vanuit het Kielpark verhuisd naar 2 bomen tegenover een appartementsgebouw in de tentoonstellingswijk op het Kiel meer bepaald in de Volhardingsstraat.

Het was voor de tijd van het jaar een mooie zonnige avond. Veel bomen hadden nog hun bladeren. Maar de 2 Kastanjebomen die de exoten gebruiken voor hun slaapplaats waren al volledig kaal zodat de vogels goed zichtbaar waren.

Om 17uur15 kwamen de eerste groepen van 20, 50 en meer exemplaren laag krijsend door de Onafhankelijkheidslaan  aangevlogen. Deze vogels komen hoogstwaarschijnlijk vanuit de oostelijke districten van Antwerpen. Het zouden er 1449 worden.

Ook vanuit de Volhardingsstraat kwamen nu groepjes aangewaaid, deze komen meestal vanuit de richting Wilrijk en Edegem . Ongeveer een 400 tal

Later kwamen er ook enkele tientallen, +/- 150 vogels,  vanuit de Wim Eekelerstraat afgezakt, deze komen vanuit de richting Hoboken.

Tussen al deze groene lawaaimakers zaten er toch 4 blauwe en 2 gele mutanten.

Met de 4 tellers hadden we maar juist genoeg ogen om ze allemaal te kunnen tellen. Maar we genoten van het spektakel. Uiteindelijk konden we 2097 exemplaren tellen . In vergelijking met de extra telling die we in Julie deden, zijn het er toch een 300 tal vogels minder. Het kan natuurlijk zijn dat onze schatting van de groepjes iets te laag lag . Maar ook de zeer droge zomer zou er iets mee te maken kunnen hebben. Ook in 2020 hadden we een droge zomer en tijdens de najaar telling hadden we ook een iets kleiner aantal.

Het geeft ons de aanzet om de evolutie van de halsbandpopulatie verder op te volgen.

We hadden gehoopt dat de 2 Monniksparkieten, die we de laatste weken in en rond Hoboken en Wilrijk hadden kunnen waarnemen, zich bij de bende groene Halsbandparkieten hadden aangesloten om te overnachten. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. Waar zij overnachten en met hoeveel blijft nog en raadsel.

Alle informatie hieromtrent is altijd welkom alsook nieuwe slaapplaatsen van de Halsbandparkieten.

We kijken nu al uit naar de voorjaar telling die in Maart 2023 zal gehouden worden. De aankondiging zal op het ARDEA blog geplaatst worden als ook in de Natuurpunt blaadjes van Antwerpen Zuidrand en Hobokense Polder

De tellers van dienst : De Weger Walter; Eddie Schild; Luc Van Schoor en Eva Maeckelberghe

Halbandparkiet                                                                Foto: De Weger WalterBelgische Vogeldag

Agenda Posted on 11 november 2022 18:56:13

Graag wil ik jullie reeds meegeven dat de Belgische Vogeldag die doorgaat op Campus Drie Eiken van Universiteit Antwerpen na C er terug aankomt.

Deze gaat door op 21 Januari 2023

https://www.natuurpunt.be/agenda/belgische-vogeldag-2023-20ste-live-editie-57374Volgende »