verslag Bustocht Vogels in Zeeland zo. 2 febr.
2014?
i.s.m. Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Gids: Luc Van Schoor
Leiding: Walter Van Spaendonk
Verslag: Jacques Ide

38 ongeduldige deelnemers, 16
glimmende telescopen en een schitterende zon op de afspraak. Dit wordt een
sterke dag, zeker weten!

In de bus richting Zeeland legt
Luc ons de rol van het SOVON (Vogelonderzoek Nederland) uit bij het monitoren
van de Zeelandse ganzenpopulaties. Het aantal ganzendagen (= het aantal ganzen
x het aantal verblijfsdagen) is sinds enkele jaren merkbaar gestegen. Vandaag
doen iets meer dan 2 miljoen overwinterende en doortrekkende ganzen Nederland jaarlijks
aan. Een vroegere aankomst en een later vertrek zijn de voornaamste oorzaken van
die toename.

Aangekomen op Schouwen-Duiveland,
stappen we af in het Ouwerkerkse krekengebied. De priemende rode ogen van de Geoorde Fuut (2 ex.) kijken ons aan. Op
de inlagen laten de eerste Brilduikers, Smienten, Kuif-, Tafel- en Bergeenden
zich bewonderen.

Vervolgens gaat het noordwaarts.
Op de akkers rond De Maire foerageren grote groepen Kol-, Riet-, Brand- en
Grauwe ganzen. Enkele Kramsvogels en een vlucht Veldleeuweriken vervolledigen
het tafereel. Luc spot een Havik.

Het Natuurreservaat Dijkwater omvat
grote plassen omzoomd door rietvelden. Een vlucht 150 fluitende wintertalingen
verwelkomt ons. Drie nonnetjes,
waarvan 1 wit-zwart ‘gemarmerd’ mannetje, dobberen op het water. En verder nog
snaterende Wilde Eenden, Brilduikers en een 20-tal Wulpen.

In het stoppelveld bij Zonnemaire
onderscheiden we witte schimmen: het blijkt om een gemengde groep van een
20-tal Wilde en Klein Zwanen te gaan. Een zalig zicht! Een wijfje Blauwe Kiekendief
jaagt boven de akkers. Iets verderop, langs een poel vallen we op een juv. Lepelaar, met roze bek.

In de polders van Scharendijke krijgen
we enkele duizenden foeragerende Rot- en Brandganzen te zien.

Na de lunch pakken we de zeedijk
van de Brouwersdam aan. Bingo! Een bont mannetje IJseend pronkt met zijn puntstaart op amper 50 m van de dijk. In
totaal zullen we een 15-tal exemplaren waarnemen! We tellen honderden Middelste
Zaagbekken. Verder ook Brilduikers, Kuifduiker,
Geoorde Fuut. Verder in zee zwemmen duikers: IJsduiker of Roodkeelduiker?
Beide zo blijkt. Roodkeelduikers onderscheiden zich door hun veel blekere hals-
en koptekening. In het spui, waar het zoet water uit het Grevelingenmeer zich
met het zeewater vermengt, vindt een Grijze Zeehond zijn gading. Sommigen
zullen ook nog de Gewonde Zeehond zien. Op de golven duiken een Alk en een Zeekoet geregeld naar visjes. En op de omliggende rotsen zijn
Steenlopers en Paarse Strandlopers naarstig op zoek naar wat lekkers.

Dan pakken we de bus richting
Goeree-Overflakkee. Aan de Koudenhoek stappen we uit en gaan op de zeedijk
staan. Tussen de schorren enerzijds en de grazige vlakte anderzijds,
aanschouwen we fluitende Smienten, fladderende Kieviten, Wilde Eenden,
Brandganzen en een enorme vlucht van wel duizend Goudplevieren. En tussen al die
drukte vallen we oog in oog met een likkebaardende Slechtvalk op een paaltje. In
de omliggende akkers stappen een Grote en een Kleine Zilverreiger.

Op weg naar de Prunje Polder op
Schouwen-Duiveland zien we 3 Lepelaars,
nog een groep pleisterende Rietganzen en Goudplevieren.

Het hoogtepunt van de dag zal de
Prunje Polder kort vóór zonsondergang zijn. Honderden Rosse Grutto’s wervelen
boven de slikken zoals een school zilveren vissen in de oceaan! Vluchten Zilverplevieren omringen dit ballet. Wim
pikt een Zwartbuikrotgans uit een
groep soortgenoten uit. Meerdere Pijlstaarten, Tureluren Smienten en sierlijke
Kluten vervolledigen het plaatje.

Aan de zuidkant van de Prunje
Polder pikken we nog snel enkele Kemphanen,
een wijfje Nonnetje, 4 Pijlstaarten en een 15-tal Kluten mee. Op een
hoogwatervluchtplaats staan reeds honderden Scholeksters klaar voor de nacht…
Het is 18u00 voorbij wanneer wij stilletjes in de bus kruipen en de terugtocht
aanvatten.

What a day! Bedankt Walter en Luc voor de feilloze
organisatie.