De eerste trektelling van het voorjaar zal plaats vinden op maandag 3 april om 8 uur op de schelde dijk in de Hobokense polder aan het info bord