De eerst volgende trektelling van het voorjaar zal plaats vinden op maandag 9 april om 8 u 30 op de schelde dijk in de Hobokense polder aan het info bord